Služby

Ostraha objektů a majetku:
Strážní služba na vrátnicích, pochůzková strážní služba, ochrana bank, obchodních domů, informační služba na recepcích. V rámci ostrahy objektu jsou prováděny preventivní protipožární kontroly. Ostrahy objektů provádíme po celém území ČR.

Ochrana osob:
Fyzická ochrana osob je zajištěna na nejvyšší úrovni na základě několikaleté praxe a zkušeností. Je prováděna speciálně školenými a cvičenými zaměstnanci.

Převoz cenností a finančních hotovostí:

Transporty a doprovody jsou prováděny speciálně vyškolenými osádkami. Transport je pojištěn do výše 5 mil. Kč.

 

Bezpečnostní technika (dodávky instalace a servis):

  • elektronických zabezpečovacích systémů (EZS)
  • elektronických protipožárních systémů (EPS)
  • kamerových a sledovacích systémů a systémů kontroly vstupu osob
Bezpečnostní projekce:
Nabízíme odborné analýzy bezpečnostních rizik, komplexní bezpečností studie, projekty fyzické ostrahy a zpracování interních předpisů a směrnic.