Služby

Ostraha objektů a majetku:

Strážní služba na vrátnicích, pochůzková strážní služba, ochrana bank, obchodních domů, informační služba na recepcích. V rámci ostrahyobjektu jsou prováděny preventivní protipožární kontroly. Ostrahy objektů provádíme po celém území ČR.

Ochrana osob:

Fyzická ochrana osob je zajištěna na nejvyšší úrovni na základě několikaleté praxe a zkušeností. Je prováděna speciálně školenými acvičenými zaměstnanci.

Převoz cenností a finančních hotovostí:

Transporty a doprovody jsou prováděny speciálně vyškolenými osádkami. Transport je pojištěn do výše 5 mil. Kč.

Bezpečnostní technika (dodávky instalace a servis):

  • elektronických zabezpečovacích systémů (EZS)
  • elektronických protipožárních systémů (EPS)
  • kamerových a sledovacích systémů a systémů kontroly vstupu osob

Bezpečnostní projekce:

Nabízíme odborné analýzy bezpečnostních rizik, komplexní bezpečností studie, projekty fyzické ostrahy a zpracování interních předpisů asměrnic.